top of page
hajime namiki tree scene 147.

hajime namiki tree scene 147.

SKU: 1

Contemporary Master: Hajime Namiki

Default (GPT-3.5)

Vertaal naar engels Een hedendaagse meester - Hajime Namiki werd geboren in 1947 in Tokio. Hoewel hij oorspronkelijk is opgeleid als beeldhouwer, begon hij in 1978 met het maken van houtblokafdrukken. Hij snijdt zijn eigen blokken en drukt elk werk op traditionele wijze af. Deze prachtige prints zijn gedrukt op een bladgoud of zilverblad dat over Torinoko- papier is gelegd. Namiki gebruikt ook verf op oliebasis in plaats van het meer gebruikelijke gebruik van aquarellen. Namiki's meest bekende en opvallende onderwerpen zijn zijn natuurtaferelen. Gefascineerd door bomen, heeft hij hun majesteit en schoonheid meesterlijk vastgelegd in een moderne stijl met traditionele methoden. Namiki's prenten zijn uitgebracht in strikt beperkte oplagen en zijn genummerd in potlood in de marge. Namiki ondertekent, titels, nummers en dateert ze in potlood.

ChatGPT

A Contemporary Master - Hajime Namiki was born in 1947 in Tokyo. Although originally trained as a sculptor, he began creating woodblock prints in 1978. He carves his own blocks and prints each work in a traditional manner. These beautiful prints are produced on sheets of gold leaf or silver leaf laid over Torinoko paper. Namiki also uses oil-based paint instead of the more common use of watercolors.

Namiki's most well-known and striking subjects are his nature scenes. Fascinated by trees, he has masterfully captured their majesty and beauty in a modern style using traditional methods. Namiki's prints are released in strictly limited editions and are numbered in pencil in the margin. Namiki signs, titles, numbers, and dates them in pencil.

  • Conditions:

    This work is in excellent condition.

    Never been framed.

    Beautiful metallic silver background and high-quality paint, which imparts a light golden shimmer around the horizon. Lovely rich green tree with a lot of depth in the branches.

    Will be carefully packaged between hardboard panels to prevent any damage during transport.

€1,000.00 Regular Price
€449.99Sale Price
bottom of page